الکی!

نظرات هچل هفت من در مورد زندگی هچل هفت در کشور هچل هفت!

ما زنده ایم! مطلبی درباره اون و اون و اون و اون و اون و ...!


این عکس را گذاشتیم که بدانید ما زندم ایم!
حالا که فهمیدید ما زنده ایم، بدانید که ما عجب گیری کرده ایم! می خواستیم اول فقط بگوییم ما زنده ایم! بعد گفتیم برای اینکه ثابت شود ما زنده ایم! یک کمی هم بنویسیم، کمی که نوشتیم، دیدیم چیزی عجیب بر دل ما می سنگیند! نگاه کردیم دیدیدم، دنیای سیاست هم عجب دنیایی است! کثیف
یک روز اون پسره به اون سردبیره گیره می ده، بعد اون سردبیر میگه اون پسره جاسوسه! (اینها مال سالها پیشند) بعد چند سال بعدش، اون سر دبیره به اون وزیر می گیره که هی تو مدرک نداری! چرا می گیره؟ چونکه اون رئیس جمهوره اون وزیره رو آورده تا اون رئیس مجلسه را خیط کنه و توی اون انتخابات پیروز شه! حالا بماند، این پسره که باید طبیعتا با اون رئیس جمهوره بد باشه، خوب از آب در اومده! ولی با اون وزیره که همون رئیس جمهوره انتخاب کرده، بد شده، نتیجتا اون پسره از اون سر دبیره تعریف کرده!
این وسط اونی که ما باهاش حال می کنیم داره به همشون می خنده!
+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم شهریور 1387ساعت 12:27  توسط حسن بهزادیان  |